Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousraportti 1.2.2017

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokousraportti 1.2.2017

2.2.2017 Lautakunnan kokous ja sitä edeltävä infotilaisuus kestivät yhteensä viisi tuntia. Keskustelua käytiin lähinnä Kulmakorven maa-ainesluvan hyväksymisestä, aurauslumien sijoittamisesta ja Saunalahden kerrostaloista, loput kokousasiat nuijittiin pöydälle tai hyväksyttiin arviolta minuutissa. Kokouksen pöytäkirja tulee aikanaan tänne. Alla raporttini kokouksesta, jossa oli vihreiden ryhmästä lisäkseni Kirsi Louhelainen (varapj.) ja Tiina Elo kaupunginhallituksen valvojana. Varajäsen Henna Partanen oli läsnä infotilaisuudessa.

3 Maa-aineslupa ja aloittamisoikeus Espoon kaupungin Espoonkartanon kylässä osille kiinteistöjä RN:ot 1:385, 1:386 ja 1:390 sekä Nuuksion kylässä osalle kiinteistöä RN:o 25:14, osoite: Kulmakorpi, my…
Hyväksyttiin muutoksin. Asiasta on valitettu, joten lautakunta päätti rajata ns. esivalmistelujen toimenpiteet käytännössä kahdelle pienelle alueelle. Alkuperäisessä esityksessä näitä toimenpiteitä olisi sallittu merkittävästi laajemmalla alueella. Lautakunnan enemmistöllä ei ollut kannatusta sille, että töiden aloittamista olisi viivytetty valituksen käsittelyn ajan, kuten ensin esitimme, joten päätimme hyväksyä tämän vaihtoehdon hyvänä kompromissina. Nostimme lisäksi esille sen, että päätöksen myötä korostuu kaupungin vastuu hyvän keskusteluyhteyden ylläpitämisessä lähiympäristön asukkaiden kanssa.

4 Selvitys aurauslumien sijoittamisesta Espoossa, pöydälle 18.1.2017
Hyväksyttiin muutoksin. Huolenaiheeksi koetusta Sammalvuoren virkistysalueesta lausuttiin, että lumenkaatopaikan sijoittamista on mahdollista selvittää ainoastaan nykyiselle metrotyömaan alueelle sitten kun se vuosien päästä vapautuu ja josta on siis jo parturoitu metsä pois (ks. kuva alla). Pitkäksi venähtäneessä keskustelussa korostimme erityisesti, että emme missään tapauksessa hyväksy uuden metsäalan raivaamista lumenkaatopaikan tieltä. Kohuttuja lumensulatuskoneita koskien teimme muutoksen, että huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet ja että laitteita (laitetta) kehitetään ympäristöystävällisemmiksi – muotoilusta kiitokset Henna Partaselle! Vanttilan lumenkaatopaikan väliaikaisuutta alleviivattiin ja todettiin, että aluetta “kehitetään” jatkossa asuinalueena.

5 Saunalahdenportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 421105, 42. kaupunginosa Saunalahti, pöydälle 2.11.2016
Pientaloja ja yksi kerrostalokortteli Saunalahteen, palautettiin. Kaavaan ei ole tähän mennessä löydetty ratkaisua, vaikka sitä on puitu lautakunnassa parin vuoden (!) aikana useasti. Lautakunta on nyt kahta jäsentä lukuunottamatta yhtä mieltä, ja on ehkä koko ajan ollutkin. Silti asia palautettiin äänestyksen jälkeen valmisteluun siksi, että lautakunnan näkemys kaavan “ongelmasta” eli yhdestä kerrostalokorttelista ja erityisesti sen kahdesta viisikerroksisesta asuintalosta muotoillaan varmasti oikein. Lautakunnan valtaenemmistö on siis sitä mieltä, että kerrostalot sopivat alueelle, jossa on entuudestaan sekä kerrostaloja että pientaloja.

6 Espoonkartanonmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 512500, 70. kaupunginosa, Espoonkartano (Kh-Kv-asia)
Tämä ja kohdat 7, 8 ja 9 jätettiin pöydälle. Espoonkartanonmäen kaava on käytännössä Espoonkartanon ydinalueen suojelukaava, joten kokousta edeltäneessä infossa keskusteltiin lähinnä kohdista 7, 8 ja 9, jotka ovat merkittävän suuria, yhteensä yli sadan hehtaarin pientalokaavoja herkässä ympäristössä. Toimme esiin näkemyksemme kaavojen suurimmista puutteista ja ongelmista. Mielestämme luontoarvot ja kulttuurihistorialliset arvot eivät puolla kaavojen toteuttamista esitetyllä tavalla. Ei ole selvyyttä siitä, miten kaikkien näiden kaavojen toteutuminen yhdessä vaikuttaa Espoonkartanon alueen luonto- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Lausunnot sekä ympäristökeskukselta, ELY-keskukselta että kaupunginmuseolta ovat vähintäänkin penseät. Espyy ry on korostanut puutteita luontoselvityksissä ja tähän liittyen lautakunta sai juuri ennen kokousta runsaasti materiaalia, johon on syytä perehtyä ennen seuraavaa kokousta. Luontoselvitykset ovat vuodelta 2009. Kaavoissa osoitettu asuminen perustuisi ensisijaisesti yksityisautoiluun, mikä nousee esiin myös lausunnoissa. Lautakunta on pitkään edellyttänyt asemakaavoista kaavatalouslaskelmia, mutta näiden poikkeuksellisen laajojen ja liki vuosikymmenenen ajan valmisteltujen kaavojen yhteydessä saimme vain alustavan arvion tuloista ja menoista. Sekin puoltaa kaavojen kyseenalaistamista: tulot 10,9 miljoonaa, infran rakentamisen ym. menot 16 miljoonaa! Lisäksi kävi ilmi, että kaavojen valmistelu on perustunut Espoonkartanon kaavarunkoon, jota ei ole hyväksytty lautakunnassa vaan ainoastaan esitelty infotilaisuudessa. Käsittely jatkunee seuraavassa kokouksessa.

7 Finnsinmäki I, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 512600, 70. kaupunginosa, Espoonkartano (Kh-Kv-asia)
Ks. kohta 6.

8 Holken, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 512300, 70. kaupunginosa, Espoonkartano (Kh-Kv-asia)
Ks. kohta 6.

9 Mynttilä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 512400, 70. kaupunginosa, Espoonkartano, 44. kaupunginosa, Kauklahti (Kh-Kv-asia)
Ks. kohta 6.

10 Peuraniitty, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 160301, 55. kaupunginosa Sepänkylä (Kh-asia)
Uutta asumista sekä Turunväylän melulta suojaava toimistorakennus Sepänkylään alueelle, jonka vierestä tulevaisuudessa kulkee raitiotie. Hyväksyttiin pienellä lisäyksellä.

11 Maarinniitty III, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 213210, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola
Kaupunkirakennetta tiivistävä kaava, jossa toimistorakennus puretaan asuinrakentamisen tieltä. Hyväksyttiin.

12 Juvanmalmin teollisuusalue, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 710920, 81. kaupunginosa Niipperi
Toiminnan laajentamisen salliva kaava Juvanmalmin teollisuusalueella. Hyväksyttiin.

13 Kilonväylä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 240902, 26. kaupunginosa Mankkaa
Huoltoasema Kehä II:n kupeeseen. Hyväksyttiin.

14 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s